Milý zákazníku. Naše dílna má od 14.6. - 21.6. dovolenou.  Proto budeme objednávky šít a odesílat postupně od pondělí 24.6. Děkujeme za pochopení a přejeme ti krásný den a dobrou karmu!

CERTIFIKÁT OEKO-TEX®, STANDARD 100

Certifikace podle STANDARDu 100 společností OEKO-TEX®

STANDARD 100 od OEKO-TEX® je jedním z nejznámějších standardů na světě pro textilie testované na škodlivé látky. Znamená důvěru zákazníků a vysokou bezpečnost produktu. Níže zjistíte, co STANDARD 100 znamená a proč stojí za to zkontrolovat tento štítek při nákupu.

OEKO-TEX-logo

Zájem spotřebitelů o ekologické výrobky každým dnem roste a značky oděvního průmyslu jsou stále náročnější na nákup certifikovaných textilních výrobků. Jedním z certifikátů, který vám může pomoci získat konkurenční výhodu v tomto boji, je certifikát OEKO-TEX®.

Certifikační proces je celosvětově jednotný podle standardů nezávislých institutů OEKO-TEX® a vztahuje se na textilní výrobky ve všech fázích zpracování, od nití až po finální výrobek.

STANDARD 100 v kostce

Platnost certifikátu

Po úspěšném absolvování certifikačního procesu STANDARDu 100 můžete své výrobky touto známkou označit na nejbližších 12 měsíců.

Cena

Za certifikaci se platí nemalé licenční poplatky. V závislosti na počtu provedených testů to zahrnuje cenu za laboratorní rozbory a návštěvy certifikované společnosti.

Rozšíření a kontinuita

Žádost o prodloužení platnosti certifikátu STANDARD 100 lze podat kdykoli. Společnost by měla také podstoupovat pravidelné audity každé 3 roky.

Výhody certifikace

 • Jednoznačně větší důvěra zákazníků,
 • Snadnější přístup k náročným zákazníkům, pro které je klíčovým kritériem OEKO-TEX® certifikace od dodavatele (halavně velké řetězce),
 • Důvěra ve výběr certifikovaných dodavatelů v textilním řetězci,
 • Provedení rigorozní kontroly mezinárodních požadavků a standardů externím odborníkem.

 

Certifikační požadavky na výrobce

K získání certifikátu STANDARD 100 je nutné splnit následující kritéria:

 • Všechny produkované textilní materiály a jejich součásti musí splňovat kritéria STANDARD 100 aby bylo označení výrobku uděleno.

 

Kritéria a zkušební metody v skratce

Národní a mezinárodní zákonné požadavky na bezpečnost textilií jsou poměrně složité. Certifikace OEKO-TEX® vám umožní projít postupy přístupným způsobem a přizpůsobit se rostoucím požadavkům na výrobu tkanin.

Certifikační proces zahrnuje analýzu následujících oblastí:

 • Předpisy týkající se zakázaných azofarbiv, formaldehydu, niklu atd.
 • Chemické látky, které jsou zdraví škodlivé, i když ještě nejsou regulovány zákonem,
 • Požadavky příloh XVII a XIV směrnice REACH a seznamu kandidátů ECHA-SVHC,
 • Laboratorní testy OEKO-TEX® pokrývají přibližně 100 parametrů a zohledňují plánované aplikace textilií. Čím intenzivnější je kontakt kůže s textilem, tím přísnější jsou mezní hodnoty pro každou třídu výrobků.

 

Třída produktu I: Výrobky pro kojence a malé děti

Třída produktu II: Výrobky používané v blízkosti pokožky

Třída produktu III: Výrobky používané mimo kůži

Třída produktu IV: Materiály

 

Silné a slabé stránky certifikace OEKO-TEX® 

SÍLA certifikátu

 • Oblečení s tímto označením nesmí obsahovat určené látky škodlivé pro zdraví spotřebitele, včetně zákonem zakázaných látek a chemických sloučenin se známými škodlivými účinky
 • Obsah mnoha škodlivých látek, jako jsou: chrom, nikl, olovo, formaldehyd a některé pesticidy, je povolen, ale je velmi omezený
 • Testování škodlivých látek podle normy Oeko-Tex Standard 100 je šité na míru zamýšlenému použití produktu (např. Testy dětského oblečení jsou přísnější než testování tkanin pro domácnost).

 

SLABÉ STRÁNKY

 • Neexistují žádná environmentální kritéria týkající se výroby surovin
 • Vzhledem k omezení obsahu určitých pesticidů v konečném produktu nebo polotovaru lze pouze předpokládat, že i výroba surovin byla šetrnější k životnímu prostředí
 • Velmi omezená sociální kritéria týkající se pouze zajištění bezpečnosti na pracovišti a zákazu dětské práce. Pro srovnání je certifikát GOTS v tomto ohledu mnohem přísnější.

 

Více informací o OEKO-TEX® Standardu 100 a dalších certifikátech najdete na webu https://www.oeko-tex.com/en/

Všechny produkty z Washpaperu i samotný washpaper, který u nás na eshopu najdete jsou vyrobeny jen z OEKO-TEX® certifikovaného papíru.

#Oekotex #certificateekotex # oekotexstandard100